Eelteade: Jaan Tõnisson 155

„Iseseisvuse väljakuulutamise aegne juhtiv generatsioon oli saavutanud selle vaimse küpsuse, tahtejõu ja julge iseteadvuse, et viia oma rahvast vastu iseseisvale elule. Jaan Tõnisson on olnud nende julgete meeste kasvatajaks ja sihinäitajaks.“ Nii kirjutas Soomes ilmunud ajaleht Malevlane 1943. aasta detsembris. Jaan Tõnisson oleks siis, aastal 1943, saanud 75. aastaseks.

Selle aasta 22. detsembril möödub Jaan Tõnissoni sünnist 155 aastat. Jaan Tõnissoni noorpõlv jääb ülemöödunud sajandisse. Aastal 1896, 28-aastasena, asus ta tollal ainsa eestikeelse päevalehe Postimees etteotsa ja sai ka ajalehe omanikuks. Oma tahtejõu ja julge eneseteadvusega oli ta üks Eesti iseseisvuse loojatest ning üks selle juhte II maailmasõja eelses Eesti Vabariigis.

22.detsembril kell 12 algab Tartu Ülikooli raamatukogu saalis Jaan Tõnissoni 155.sünniaastapäevale pühendatud konverents „Aade viib edasi: Jaan Tõnisson 155“. Ettekannetega esinevad Ülle Madise, Viivi Luik, Jüri Valge, Pärt Uusberg ja Indrek Kannik.

Kell 17 süütame mälestusküünlad Tõnissoni platsil, Jaan Tõnissoni monumendi jalamil.

Kell 18 algab Jaani kirikus Jaan Tõnissoni sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontsert. Musitseerivad Hans Christian Aavik ja Karolina Aavik ehk Aavik Duo.

Kõik üritused on prii sissepääsuga. Korraldajaks on Jaan Tõnissoni Selts. Korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.